Hvad er teknisk isolering og hvorfor er det vigtigt for klimaet?

Når vi taler om teknisk isolering finderes der forskellige begreber indenfor området. Her er der bl.a. taler om følgende begreber, så du som læser nemmere, kan forstå branchen.

  • Varmeisolering
  • Køl- og kondensisolering
  • Brandisolering
  • Lydisolering

De følgende begreber er teknikker omkring hvilken form for isolering man kan udføre. Alt efter om isoleringen skal forhindre varme, kulde, ild eller lyd isoleret ude. I dette tilfælde hører alle de 4 begreber inde under samme begreb og område, som betegnes som teknisk isolering. De 4 typer for teknisk isolering kan og skal udføres 4 forskellige områder/steder. De 4 forskellige områder hvor denne form for teknisk isolering kan ske er følgende:

  • Ventilation i boligen og andre bygningen gennem VVS/HVAC
  • Fabrikker og Industribranchen
  • Raffinaderier og Kræftværker
  • Maritime – Offshore

På de forskellige områder findes der et hav af områder, hvor den tekniske isolering kan udføres. Derudover kan den tekniske isolering også udføres gennem forskellig karakter. Den tekniske isolering kan bl.a. udføres på varme rør, kolde rør, ventilationskanaler og køleaggregater. Hele formålet med at udføre teknisk isolering er at man på økonomiske og miljømæssige vegne, gerne vil undgå tab af energi. Ved at undgå tab af energi fra eksempelvis varmerør, kan både miljøet blive skånet samt der vil blive et mindre tab af penge. Derfor ser de tekniske isolationer i dag at værende yderst attraktive både for forbrugeren samt virksomhederne i dag.

Teknisk isolering for sikkerheden

Den tekniske isolering udføres ikke kun grundet de miljømæssige og økonomiske forhindringer, men også for sikkerhedsmæssige årsager. Ved brugen af teknisk isolering ved varmeisolering, udføres isolering også på baggrund af varmeophedning. Ved varmeophedning kan personskader forekomme samt misligholdelse af inventar omkring varmerøret. Den tekniske isolering kan udføres i bl.a. materialet keramisk uld eller stenuld som det sidste lag, for at undgå personskader ved fysisk kontakt.

Når vi taler om varmeisolering og varmetab, er dette en metode som skal fremgå gennem DS 452 udg.3, som er betegnelse for termisk isolering af tekniske installationer. Denne regel informer omkring tykkelsen på den tekniske isolering der skal udføres. Når vi belyser området omkring køl- og kondensisolering, er det for at beskytte inventar, rør og eventuelle rum som de kolde rør skulle befinde sig i. Når kølige og kolde rør befinder sig i et varmt rum, bliver der dannet kondens som viderefører til svamp i et rum. Derfor er det meget vigtigt at udfører køl- og kondensisolering.

Lydisolering udføres for at undgå chikaneret støj. Støjgener kan komme fra utallige steder i dag og derfor er det meget vigtigt med lydisolering. Lydisolering er ikke bare til fordel for personen/virksomheden som har investeret i produktet. Men gavner også personer og eventuelle virksomheder som er i geografisk tæt afstand til det støjende element. De akustiske lydisoleringsopgaver skal udføres er sjældent ens. Dette er opgaver som oftest er meget komplekse og skal tilpasses de enkelte elementer. Sidste isoleringstype er brandisolering. Brandisolering er også en betegnelse for brandsikring for en given bygning. Brandsikringen betyder at der vil gå længere tid før ilden bliver spredt.