Det er de færreste, der har midlerne til at foretage et kontantkøb, når de skal købe bolig. Derfor har de fleste brug for en form for boligfinansiering.

I denne forbindelse er der flere muligheder. De fleste boligkøbere vælger den traditionelle løsning, hvilket består af et banklån og et realkreditlån. Det er den mest almindelige løsning, men ikke den eneste mulighed.

Er du i tvivl om, hvordan du skal finansiere købet af din bolig, er det vigtigt, at du undersøger samtlige muligheder. Selvom en kombination af bank- og realkreditlån er den mest udbredte, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er den rette for dig.

Derfor er bank- og realkreditlån ofte den bedste løsning

Ønsker du at låne penge til købet af en bolig, er den bedste løsning som regel at kombinere et bank- og realkreditlån.

Som angivet tidligere, er dette den mest almindelige løsning, hvilket ikke er uden grund. Den primære årsag er dog, at det er den billigste form for boligfinansiering.

I forbindelse med et boligkøb vil det være et stort beløb, der lånes. Derfor kan selv den mindste procentuelle forskel i rente- og gebyrniveauet have afgørende betydning for lånets samlede omkostninger.

Netop derfor vælges bank- og realkreditlånet af de fleste boligkøbere. Der findes andre finansieringsmuligheder, men disse byder typisk på lave renter, indfrielseskurser m.m.

Beslutter man sig for at låne penge til boligkøb udenom banken, er det derfor vigtigt, at man er meget påpasselig. Er man ikke det, risikerer man at optage et lån, der ganske enkelt er alt for dyrt.

Kan banken ikke hjælpe dig?

Desværre forholder det sig således, at det ikke er alle, der har mulighed for at få økonomisk assistance i banken, når de vil købe en bolig.

I stedet for at forblive i din nuværende bolig er det oplagt at undersøge mulighederne for anden finansiering. I denne sammenhæng er der flere potentielle muligheder, men pantebrevslånet er det mest udbredte.

En sådan lånetype henvender sig typisk til de personer, der ikke har mulighed for at finansiere deres boligkøb med et bank- og realkreditlån. Det kan der være flere årsager til, men det skyldes ofte boligkøberens risikoprofil og økonomi.

Boligkøberens økonomiske situation er naturligvis ikke uden betydning, hvis vedkommende ønsker at optage et pantebrevslån, men kravene til låntager er mere lempelige, end i bankerne og hos realkreditinstitutterne.

Det hele er dog ikke fryd og gammen. Et pantebrevslån vil nemlig være en markant dyrere løsning. Vil du vide dig sikker på, at dine låneomkostninger holdes på et absolut minimum, er det derfor ikke et pantebrevslån, du skal bruge til boligfinansieringen.