Hvis din bolig er opført eller blevet renoveret i perioden fra 1955 til 1977, så er det nok en god idé for dig at læse med her. Hvis det er tilfældet, så er der nemlig en vis sandsynlighed for, at din bolig indeholder det meget giftige og i dag forbudte stof PCB. Stoffet var for eksempel meget benyttet i termoruder og fugeprodukter, men kan desværre også afgasse til indeluften og på den måde brede sig til resten af boligen. Det er derfor en rigtig god idé at få tjekket koncentrationen af PCB i din bolig – for din egen sundheds skyld.

Hvad er PCB?

PCB består egentlig for polyklorerende bifenyler og er en gruppe, som tidligere hen blev benyttet i industri, men som i dag klassificeres som meget giftige. Stoffet er fedtopløseligt og kan dermed oplagres i kroppens fedtvæv, og PCB er desværre også meget svært nedbrydeligt. Derfor kan stoffet forblive i vores kroppe i lang tid, og det er rigtig uheldigt, siden stoffet har et væld af skadelige virkninger. PCB er skadeligt for nervesystem, forplantningsevne og immunsystem, og figurerer desuden på listen over de 12 mest kræftfremkaldende stoffer. Læs mere om PCB her og bliv klogere på stoffet og dets historie.

Hvad kan du gøre?

Der er absolut ingen, der siger, at dit hus skal rives ned, og du skal flytte, hvis der er en høj PCB-koncentration i din bolig. Du har nemlig nogle muligheder for at reducere indholdet, for eksempel ved at benytte dig af forseglingsmidlet ProSeal, der har vist sig at kunne tilbageholde mindst 99% af giftstoffet fra primærkilden. Der er med andre ord gode muligheder for at sikre, at din bolig bliver god og sund at leve i. Så længe du sørger for at få dit hus eller din lejlighed tjekket, så du bliver påvirket af stoffet uden at vide det.