Når drømmehuset skal bygges, er der ofte en gammel bygning på grunden, der skal fjernes, inden byggeriet kan gå i gang. Det er ikke noget særligt mange har prøvet før, og der er en del at holde styr på, hvis man vil sikre sig, at forløbet bliver så gnidningsfrit som muligt. Herunder er en liste med gode råd, der kan hjælpe jer udenom de værste faldgruber.

1. Lav et realistisk budget

Det er mange år siden man bare kunne vælte et hus, og bare køre den samlede bunke byggeaffald på lossepladsen. Der er regler til såvel miljø som arbejdsmiljø og til bortskaffelse af affald og det er jer der som bygherre har ansvaret, også det juridiske, for at arbejdet overholder dem. Sådan noget koster penge, og et budget på omkring 200.000 Kr. er ikke urealistisk, for at få den gamle bygning revet ned, og grunden gjort klar til den nye.

2. Ansøg om nedrivningstilladelse

Det er strafbart at rive en bygning ned, uden først at have indhentet tilladelse fra kommunen. Dette kan de fleste steder gøres online. Der kan være særlige forhold i det område bygningen ligger i der skal tages hensyn til, eller i værste fald kan bygningen være fredet. Det er vigtigt at få styr på denne del først, fordi fejl her, kan forplumre resten af processen.

3. Bestil en miljøscreening

Der er krav om at enhver bygning der rives ned i Danmark, bliver undersøgt for miljøfarlige stoffer, inden nedrivningen påbegyndes. Man har historisk brugt en lang række stoffer i byggematerialer, som kan være skadelige for miljøet – og for de mennesker der kommer i berøring med dem. Det vil typisk være i form af tungmetaller, PCB, asbest og tjærestoffer. Det er altid en god idé at få dette udført af et uvildigt firma, som kender reglerne på området og leverer en miljørapport, der lever op til de gældende myndighedskrav. Et sådant firma vil også kunne rådgive om resten af nedrivningsprocessen, uden selv at have noget i klemme.

4. Indhent tilbud med miljørapporten

Der findes nedrivningsfirmaer der vil afgive tilbud, uden at have læst miljørapporten. Sådanne firmaer bør man holde sig fra, da en stor del af omkostningerne til nedrivning, er miljøsanering og bortskaffelse af farligt eller forurenet affald. Man risikerer at de ikke overholder de gældende miljøkrav, hvilket man hæfter for som bygherre, eller, at de tilbud man får er uigennemskuelige og fyldt med forbehold.

Det bedste at gøre er, at sende miljørapporten til en håndfuld nedrivningsfirmaer, og sammenligne de tilbud man får. På den måde ved man at de kan beregne udgifter til miljøsanering og bortskaffelse af forurenet byggeaffald, inden tilbuddet lander. Som regel vil den miljørådgiver der har udført miljøscreeningen, kunne hjælpe med denne del.

5. Følg med i nedrivningen og kræv dokumentation

Det valgte nedrivningsfirma har pligt til at anmelde byggeaffaldet, inden nedrivningen påbegyndes. Dette gøres med udgangspunkt i resultaterne fra miljøscreeningen, hvorefter kommunen anviser hvor affaldet skal afleveres. Det er igen bygherre der har ansvaret, og det er en god idé at kræve dokumentation fra nedrivningsfirmaet på, at dette er sket. Når affaldet bliver afleveret, får de en kvittering, så den kan man bede om at se.

Og så er det selvfølgelig en god idé at kigge forbi byggepladsen, og danne sig et overordnet indtryk af hvordan det foregår. Hvis der flyder asbestplader fra taget på grunden, eller hvis det i det hele taget virker rodet, bør man påtale det. Man kan selvfølgelig også bede sin miljørådgiver besigtige byggepladsen, hvis man bliver bekymret.