Det er vigtigt, at vores kloakker er i en ordentlig stand. Er de ikke det, kan det nemlig have flere negative konsekvenser for os blandt andet i forhold til slemme lugtgener og skadedyr.

Og der er ingen, der har lyst til at færdes i et hjem, hvor der konstant lugter af kloak, og hvor det aldrig hjælper særlig længe at lufte ud. Lige så lidt som man har lyst til at skulle kæmpe med skadedyr som for eksempel rotter, der trives i vores kloakker, og derfor kan komme ind i vores hjem denne vej.

Og derfor er det måske tid til enten en kloakrensning eller en slamsugning i Holbæk på Sjælland.

Brug en kloakrensning forebyggende

Når det kommer til en kloakrensning, er der tale om det forebyggende arbejde, der med fordel kan gennemføres, før der bliver behov for eventuelt en slamsugning, eller det kan være en nødvendighed med en dyr reparation.

En kloakrensning er nødvendig, når du oplever, at din vask stopper, toilettet ikke vil skylle ud, vandet løber langsomt ud af dine haner, eller badet ikke kan komme af med vandet. Lugtgener kan dog også være et tegn på, at det er tid til en kloakrensning. Dette er nemlig problemer, der ofte kan klares med en grundig skylning.

Slamsugning og eventuel reparation er den sidste udvej

Er det ikke nok, kan det betyde, at der er behov for besøg af en slamsuger. Denne sørger for at skylle hele din kloak mere kraftigt igennem med vand, og efterfølgende suger den alle rør frie for eventuelt slam, fedt, grus og andet snavs, der kan have samlet sig.

Herefter kan du få foretaget en gennemgang med tv-inspektion, og hvis det efterfølgende viser sig, at der er brug for, at der bliver foretaget en reparation, så kræver loven, at du tager kontakt til en autoriseret kloakmester.