Med hulmursisolering sikre du hulrummet mellem dine inder- og ydervægge, hvilket mindsker risikoen for fugtskader og skimmelsvamp. Hulmursisolering giver dig bedre indeklima, større besparelser på energi og varme, hvilket giver færre udgifter.

Få gennemgået din hulmursisolering med et gratis isoleringstjek

Det giver altid mening at få foretaget en gratis isoleringstjek af din bolig, det er uforpligtende, så du hæfter ikke for noget.

Energirådgiveren laver et isoleringstjek af hulmuren. Her laves der undersøgelse på, hvor meget eller hvor lidt isolering hulmuren indeholder. Det kan være at hulmuren ikke indeholder isolering, men det er også muligt at det eksisterende isolering er faldet sammen.

Det skaber kuldebroer, som kan udbedres med efterisolering.

Når energirådgiveren har færdiggjort sin forundersøgelse, bliver du informeret om udfaldet og rådgivet til, hvad der er bedst. Det er blandt andet hvad der anbefales af isoleringsmateriale samt mængde af isolering.

Ydermere får du et uforpligtende pris for isoleringsarbejdet. Herigennem laves der en beregning på, hvor længe det vil tage at tilbagebetale din investering. Håndværkerfradraget medregnes, på den måde bliver tilbagebetalings processen minimeret. Så du kan have betalt din investering af på ganske få år.

Forbedringer i og omkring hjemmet ved hulmursisolering

Det er specielt ældre huse der har mangelfuld isolering. Derfor kan dit hjem bruge op til tre gange så meget energi på, at opvarme dit hjem. Det gavner ikke varmeregningen, og det gavner heller ikke miljøet med det store CO2 udslip.

Derfor kan det betale sig at efterisolere sit hjem. Varmen bliver bedre fordelt i hjemmet, hvilket sikre et bedre indeklima. Det mindsker CO2 udslippet, da der ikke skal bruges så meget energi til opvarmningen, hvilket gavner miljøet. Endvidere bliver dit varmeforbrug væsentligt mindre, hvilket du også vil kunne ses på din varmeregning. Det gør at din investering bliver betalt hurtigere hjem.

Kontakt lokal isolatør for hulmursisolering tjek og pris, for det betaler sig at optimere sit hjem i sidste ende.