Er du på udkig efter stillingsannoncer indenfor det sundhedsfaglige område såsom sosu, sosu assistent, ufaglærte jobs og du kan søge jobs som sygeplejerske. I Aarhus Kommune gør du en stor forskel som sundhedsfaglig arbejdende kraft. Aarhus Kommune en af Danmarks største arbejdspladser med mere end 28.000 arbejdspladser, som vidner om en stor mængde af jobs specielt indenfor det sundhedsfaglige. 

I Aarhus Kommune er den enkelte medarbejder i fokus, så der skabes de bedste rammer for personlig udvikling gennem faglighed for praksisnær læring. Hvadenten du er sosu assistent, sosu hjælper, sygeplejerske eller ufaglært og skal til at skabe din udvikling, så er der muligheder for at blive bedre over tid. 

Sosu hjælper job skaber stærke relationer på tværs af afdelinger

Har du et ønske om at blive sosu hjælper ansat, så er det en mulighed i Aarhus Kommune. Gennem jobportalen bliver der udstedt jævnligt nye jobs indenfor social og sundhedsområdet, som mangler ledige hænder til at højne kvaliteten i det daglige både på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Har du et ønske om at hjælpe mennesker, som har brug for det i det daglige, så kan et job som sosu hjælper være noget for dig. Her kan du undervejs skabe stærke relationer mellem kolleger, men også til patienter, som du får et indgående kendskab til gennem din profession. Det gør din hverdag mere virkelighedsnær og reel, og du får en større lyst til at skabe resultater, når du kan se at du gør en forskel i dit daglige virke. Som sosu hjælper er du med til at sætte dagsordenen for mange mennesker, der har brug for det. 

Et job som sosu assistent forandrer menneskers liv 

Ser du en ære i at hjælpe andre mennesker med at få en bedre hverdag, så kan et job som sosu assistent være noget for dig. Hvis du brænder for at hjælpe andre mennesker, så kommer du som sosu assistent tæt på de mennesker som har brug for din støtte og hjælp i dagligdagen. Her kan et køligt overblik og en god evne til at have menneskene i fokus være en god indikator for succes og glæde. 

Ufaglærte jobs i Aarhus Kommunes jobportal 

er du ufaglært? så findes der en lang række relevante jobs for dig i Aarhus Kommune. Jobportalen indeholder stillingsannoncer for dig som ufaglært. Her har du mulighed for at skabe en nye fremtid, der byder på personlig udvikling og fremtidig faglig udvikling. Her kommer du helt tæt på daglige arbejdsopgaver mens du skaber nye og stærke forbindelser med medarbejdere. Gode venskaber på arbejdspladsen giver også dig et godt drive i de svære tider. Et fællesskab skal til for at skabe resultater for dig selv og dine omgivelser.